HELP LINE

0831-2551116/1117

 

 

SL.NO PRO PLACE MOBILE NO.
1 MRS. VEERA M BHAVANE FRONT OFFICE +918496811777
2 MR. NEERAJ DIXIT UROLOGY +919844228073
3 MR. SHANKAR PARSANNAVAR FRONT OFFICE +919164008199
4 MR. GANGADHAR DESHNUR GHATAPRABHA WARD +917353752999
5 MR. BASVRAJ SONTANNAVAR MALAPRABHA WARD +919739564001
6 MR. ARUN NAGANNAVAR  BLOOD BANK +919964288765
7 MR. NITESH BHANDYA KRISHNA WARD +919008311955
8 MR. VINODKUMAR  SHIGIHALI ONCOLOGY  SURGERY +917338240516
9 MR. SHIVANAND KHANAPUR HI-TECH, OT COMPLEX +919008443309
10 MR. AMRUTRAJ  HOSMANI NEURO SURGERY +918861462729
11 MR. RAVI SATTIGERI CAUVERY WARD +919731326174
12 MS. AKSHATA PATTANSHETTI CHILD DEVLOPMENT CLINIC +918151096535
13 MR.GANGADHAR SANGOLLI PLASTIC SURGERY +919448309452
14 MR. SAIPRASAD SASALATTI  YASHASHWINI +918861739709
15 MR. JAGADISH PATIL TC &EMS +919482333906
16 MRS. PRIYA SOMNATTI.  GYNAC &OBG +918497065375
17 MS. SAVITA KALMATH BLOOD BANK +919739128612
18 MR. VIVEKANAND MAGDUM CARDIOLOGY +919663566108
19 MR. VINAYAK PURANIK. CARDIAC SURGERY +919535474870
20 MR. SHRIDHAR  TANDSI YASHASHWINI +919742780251
21 MRS. LAXMI SUTAR CARDILOGY OPD  +8277539684
22 MS. PRIYANKA KHOT CARDIAC-SURGERY +9741103703
23 MS. ANITA BHAIRANNAVAR CREDIT CELL. +918904599909
24 MRS. PRATIBHA HANCHINAL PLASTIC SURGERY EXTN.0831-2551304
25 MR. VIJAY PIRGANE   GASTROENTROLOGY OPD +919164997406